Κυριακή, 14 Ιουνίου 2009

Επίκουρη Καθηγήτρια
Τομέας: Εφαρμοσμένης Ανάλυσης
Τμήμα: Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ρίον 26504 (Γραφείο 240)
Τηλ. : 2610-997331
Email: leftaki@upatras.gr,
marialeftaki@yahoo.gr

Σπουδές

Πτυχιούχος Τμήματος Μαθηματικών Πανεπιστημίου Πατρών (1973).
Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος D.E.A. του Πανεπιστημίου Paul Sabatier Τουλούζης, Γαλλίας (1974).
Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (Doctorat de troisieme cycle)του Πανεπιστημίου Paul Sabatier Τουλούζης, Γαλλίας (1977).
Υπότροφος της Διεύθυνσης Τεχνικής Βοηθείας του Υπουργείου Συντονισμού απο τον Οκτώβριο 1974 έως τον Ιούνιο 1977.
Για τα έτη 1975, 1976, 1977 έτυχα τιμητικής ερευνητικής χρηματοδοτήσεως (HONORARIAT) απο ερευνητικό κέντρο του Πανεπιστημίου Paul Sabatier Τουλούζης.

Εκπαιδευτικό Έργο

Κλασσική Mηχανική (υποχρεωτικό 5ου εξαμήνου)
Αναλυτική Mηχανική (επιλογής 6ου εξαμήνου)
Πραγματική Ανάλυση IV (υποχρεωτικό 6ου εξαμήνου)
Θέματα Mηχανικής (επιλογής 7ου εξαμήνου)
Αναλυτική Γεωμετρία (υποχρεωτικό 1ου εξαμήνου)
Θέματα Εφαρμοσμένης Ανάλυσης, Μαθηματικής Φυσικής και Μηχανικής (μεταπτυχιακό)

Συγγραφικό Έργο (προς χρήση των φοιτητών)

"Μαθήματα Mηχανικής Ι"
"Μαθήματα Αναλυτικής Mηχανικής"
"Μαθήματα Mηχανικής ΙΙ"
"Μαθήματα Αναλυτικής Γεωμετρίας"
"Γενικά Μαθηματικά"
"Εφαρμοσμένα Μαθηματικά"
"Θέματα Μηχανικής (Ταλαντώσεις)"

Ερευνητικό Έργο

Εχω συμμετάσχει σε πολυάριθμα διεθνή συνέδρια στο εξωτερικό και το εσωτερικό, παρουσιάζοντας εργασίες. Εχω επίσης δημοσιεύσει εργασίες σε διεθνή έγκυρα επιστημονικά περιοδικά. Υπάρχουν αναφορές στο έργο μου.

Κριτής εργασιών περιοδικών και συνεδρίων της WSEAS,(http://www.wseas.org/),
(World Scientific and Engineering Academy and Society),(Παγκόσμια Ακαδημία και
Εταιρεία Επιστημόνων και Μηχανικών)Included in ISI/SCI Web of Science and Web of Knowledge.
(http://www.worldses.org/review/reviewers.htm),
(http://www.wseas.us/e-library/conferences/2007dallas/math/reviewers.htm),
(http://www.wseas.us/e-library/conferences/2007dallas/sip/reviewers.htm),
(http://www.worldses.org/review/2008reviewers.htm),
(http://www.worldses.org/review/2009reviewers.htm).

Mέλος συντακτικής επιτροπής περιοδικού “WSEAS Transactions on Applied
and Theoretical Mechanics”.
(http://www.worldses.org/journals/mechanics/index.html#5).
Μέλος Διεθνών Επιστημονικών Oργανωτικών Επιτροπών Συνεδρίων.
Εχω δώσει διαλέξεις σε σεμινάρια στο εξωτερικό και το εσωτερικό.


Κοινωνική Δράση

Μέλος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.
Εισηγήτρια με θέμα:“Report on the situation of women mathematicians in Greece”,
και “Family versus career; is conflict inevitable?”,3rd EWM Conference, Warwick University, Coventry, 1988.
Mέλος Δ.Σ.της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας-Παράρτημα Αχαΐας,1990-1991.
Μέλος Δ.Σ.(Ταμίας)του Συλλόγου Μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίου Πατρών, 1990-1999
και εκλεγμένη αντιπρόσωπος στα συνέδρια του κλάδου.
Εισηγήτρια στο Διήμερο Συμπόσιο του Συλλόγου Διδασκόντων Πανεπιστημίου Πάτρας
με θέμα: “Το Πανεπιστήμιο Σήμερα και το Θεσμικό Πλαίσιο”, Απρίλιος 1994.
Εισηγήτρια με θέμα : “Εργα πληροφορικής - ΑΕΙ, Δημόσιος και Ιδιωτικός Φορέας”,
σε Ημερίδα του Συλλόγου Διδασκόντων Πανεπιστημίου Πάτρας, 1997.
Εισηγήτρια στην Ημερίδα του Συλλόγου Διδασκόντων Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα:“Αξιολόγηση της Ανώτατης Παιδείας”, 2005.
Μέλος εικαστικών ομάδων για την διοργάνωση της 4ης και 6ης Πολιτιστικής Εβδομάδας του Πανεπιστημίου Πατρών, 2004 και 2006.
Aναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. της Ν. Ε.Π.Α. Αχαΐας, 2007-2010.
Ιδρυτικό μέλος των Ευρωπαίων Γυναικών Μαθηματικών(http://www.europeanwomeninmaths.org/) και εκλεγμένη Συντονίστρια για την Ελλάδα, 1988-2010.
Μέλος της Θ.Ο.Ε.Π.Π. (Θεατρικής Ομάδας Εργαζομένων Πανεπιστημίου Πατρών)
κατα την διάρκεια της 7ης Πολιτιστικής Εβδομάδας του Πανεπιστημίου Πατρών, 2007.
Υποψήφια νομαρχιακή σύμβουλος στην Αχαία στις εκλογές του 2002 και 2006.
Υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος στην Δυτική Ελλάδα στις εκλογές του 2010.
Μέλος της επιτροπής Βιοηθικής του Πανεπιστημίου Πατρών.


Χρήσιμες διασυνδέσεις

European Women in Mathematics
World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS)